Thế nhưng, theo kết quả thống kê mới nhất của Konnect 365 – đơn vị chuyên thực hiện các cuộc khảo sát thị trường trực tuyến, có đến 29% doanh nghiệp không thực hiện khảo sát thị trường và đang vận hành theo kiểu “làm trước – hiểu sau” nên thường không đạt kết quả kinh doanh khả quan.

Bên cạnh đó, trong 71% doanh nghiệp có thực hiện khảo sát thì 89,6% tự mình thực hiện khảo sát theo kiểu “cây nhà lá vườn” chứ không thông qua đơn vị chuyên nghiệp hoặc chỉ thực hiện khảo sát theo yêu cầu của cấp trên. Hậu quả là các kế hoạch marketing, kinh doanh chưa dựa trên cơ sở thực tế, mang tính chủ quan, tùy tiện...

M.Vân