Nhiều doanh nghiệp góp ý về các chính sách thuế vẫn còn "lùng nhùng" và mong được sớm tháo gỡ để giảm bớt thủ tục, nhất là thủ tục hoàn thuế GTGT nhằm giúp doanh nghiệp "dễ thở" hơn trong lúc kinh tế khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, cho biết trong bối cảnh thế giới biến động rất nhanh, phức tạp, chưa có tiền lệ… dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu; rủi ro tài chính, tiền tệ, mất an ninh năng lượng, lương thực… Bộ Tài chính đã theo dõi sát, chủ động nghiên cứu, đề xuất và trình cấp có thẩm quyền nhiều giải pháp về gia hạn các khoản thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. 

Năm 2022, số tiền hỗ trợ về thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí cho người dân, doanh nghiệp ước khoảng 233.000 tỉ đồng. Trong đó, tiền thuế, phí, lệ phí được miễn, giảm khoảng 98.000 tỉ đồng; tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 135.000 tỉ đồng. Dù vậy, tổng thu thuế, phí trong nước 10 tháng năm vẫn đạt 107,2% so với cùng kỳ năm 2021.

S.Nhung