Tỉ trọng vốn đăng ký bình quân trên một DN trong tháng 12 đạt 15,2 tỉ đồng, tăng 50,8% so với tháng trước. Số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong tháng 12 là 96.306 lao động, tăng 8,7% so với tháng trước.

Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh vốn đăng ký - Ảnh 1.

Làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp ở TP HCM

Ảnh: Tấn Thạnh

Số DN quay trở lại hoạt động trong tháng 12 trên cả nước là 1.245, giảm 7% so với tháng 11-2017.

Như vậy, năm 2017, cả nước có 126.859 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 1.295.911 tỉ đồng, tăng 15,2% về số DN và tăng 45,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Tỉ trọng vốn đăng ký bình quân trên một DN trong năm 2017 đạt 10,2 tỉ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước. Số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong năm qua là 1.161.321 lao động, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm trước.

So sánh số lượng DN giữa các khu vực cho thấy Đông Nam Bộ có số DN gia nhập thị trường cao nhất là 42,3%, tiếp đó là đồng bằng sông Hồng là 30%, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 13,8%, ĐBSCL có 7,1%, trung du và miền núi phía Bắc có 4,2% và Tây Nguyên có lượng DN gia nhập thị trường thấp nhất so các khu vực khác, chiếm 2,6%. Như vậy, trong năm vừa qua, Đông Nam Bộ vẫn là khu vực có số lượng DN đăng ký nhiều nhất so với cả nước, còn xét về tỉ lệ gia tăng DN gia nhập thị trường so với cùng kỳ năm 2016 thì khu vực trung du và miền núi phía Bắc có tỉ lệ cao nhất là 26,4%.

B.T.D