Dự án có tổng vốn đầu tư trên 47,2 triệu USD, trong đó 20% là vốn tự có của chủ đầu tư và 80% còn lại do chủ đầu tư vay của Ngân hàng Phát triển châu Á.

Dự án sẽ được triển khai vào tháng 2-2017 và hoàn thành khoảng một năm sau đó, được đặt trên diện tích hơn 53,5 ha tại huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Dự án này sẽ xử lý rác thải sinh hoạt để phát điện của thành phố, công suất 400 tấn rác/ngày.

“Với dự án này, chúng tôi sử dụng công nghệ, thiết bị, quản lý, vận hành tốt nhất để trở thành dự án trọng điểm ở ĐBSCL” - ông Chen Xiao Ping, tổng Giám đốc công ty, hứa hẹn.

C.Linh