Kể từ 1-1-2019, Việt Nam chính thức tham gia cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Registered Exporter system - REX) khi xuất khẩu hàng hoá vào thị trường EU. Theo đó, từ ngày này, doanh nghiệp Việt Nam tự chứng nhận C/O cho mình để hưởng ưu đãi khi xuất khẩu hàng hoá sang EU.

Tuy nhiên, không phải nhà xuất khẩu nào cũng có thể tự chứng nhận xuất xứ mà phải được cấp phép bởi một cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu (thường là hải quan). Quy trình cụ thể là: doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp phép lên cơ quan hải quan; hải quan kiểm tra hồ sơ nộp; thẩm tra tại chỗ nếu thấy cần thiết; quyết định cấp phép hoặc không cấp phép. Giấy phép chứng nhận xuất xứ có thời hạn 5 năm, nếu nhà xuất khẩu không có vi phạm.

Phía EU cho Việt Nam thời hạn quá độ là 6 tháng. Nếu doanh nghiệp chưa kịp làm hồ sơ xin cấp phép để hưởng chế độ tự chứng nhận xuất xứ thì có thể xin chứng nhận theo hình thức thông thường (Bộ Công Thương hoặc VCCI cấp phép) trong 6 tháng tới.

Theo Bộ Công Thương, cơ chế REX giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, đề cao trách nhiệm đối với hàng hóa xuất khẩu và tạo thuận lợi thương mại cho nhà xuất khẩu sang thị trường EU. Bộ đã có công văn gửi các hiệp hội ngành hàng từ tháng 4-2018 để phổ biến tới các doanh nghiệp.

EU là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam, chỉ đứng sau Mỹ. Việt Nam cũng liên tục tăng thặng dư thương mại với khối này với hàng chục tỉ USD mỗi năm.

Trong 11 tháng năm 2018, xuất khẩu hàng hóa sang khối này đạt 38,2 tỉ USD, tăng 8,8%, trong đó hàng dệt may tăng 9,7%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 9,3%; điện thoại và linh kiện tăng 8%.

Ph.Nhung