Đặc biệt, với hai chương trình khuyến mãi chính ưu tiên hàng Việt Nam “Người Việt dùng hàng Việt” và “Tuyệt vời hương vị Việt”, lượng hàng hóa “made in Vietnam” đã chiếm đại đa số trong giỏ hàng của khách, kéo theo doanh thu tính riêng cho hàng Việt tăng khoảng 15%-20%. Điều này cho thấy để người tiêu dùng nhận biết và mua sắm hàng Việt, rất cần sự hỗ trợ của các nhà phân phối.

B.Trâm