Theo đó, năm 2020, du lịch sẽ cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với sản phẩm du lịch có thương hiệu, chất lượng cao, cạnh tranh được với các nước. Đến năm 2030 sẽ trở thành quốc gia có ngành du lịch phát triển.

Ngành du lịch sẽ phát triển dựa trên thế mạnh nổi trội về tài nguyên du lịch, ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch biển đảo, du lịch sinh thái văn hóa và không ngừng tăng cường liên kết giữa các địa phương để hình thành sản phẩm đặc trưng theo vùng du lịch. Mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân trong thời kỳ từ 2011-2020 là 11,5%-12%/năm.
Vào năm 2015, cả nước đón 7-7,5 triệu lượt khách quốc tế và 36-37 triệu lượt du khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch sẽ đạt từ 10 đến 11 tỉ USD, đóng góp 5,5%-6% vào GDP cả nước…
T.Phương