Bộ Công Thương vừa công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo đó, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2019 là 387.828,78 tỉ đồng, bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện và phụ trợ - quản lý ngành.

Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2019 là 1.848,85 đồng/kWh, tăng 7,03% so với năm 2018. Trong đó, tổng chi phí khâu phát điện là 309.866,81 tỉ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.477,19 đồng/kWh.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam lãi hơn 523 tỉ đồng năm 2019 - Ảnh 1.

Bộ Công Thương vừa công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2019 của EVN - Ảnh: Minh Chiến

Doanh thu bán điện năm 2019 là 388.355 tỉ đồng, tăng 16,63% so với năm 2018. Giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện năm 2019 là 1.851,36 đ/kWh, tăng 6,95% so với năm 2018.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2019 của EVN lãi 523,37 tỉ đồng, tương ứng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 0,35%.

Về các khoản chênh lệch tỉ giá đã hạch toán và chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2019, Bộ Công Thương cho biết các khoản đã hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2019 bao gồm: Chênh lệch tỷ giá thực hiện theo hợp đồng mua bán điện của năm 2017 với số tiền khoảng 2.949,52 tỉ đồng; một phần khoản chênh lệch tỉ giá năm 2015 còn treo với số tiền khoảng 753,97 tỉ đồng.

Các khoản chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2019 bao gồm: Khoản chênh lệch tỉ giá năm 2018 với số tiền khoảng 3.716,6 tỉ đồng; khoản chênh lệch tỉ giá theo hợp đồng mua bán điện phát sinh năm 2019 với số tiền khoảng 4.415,8 tỉ đồng; khoản chênh lệch tỉ giá thực hiện theo hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện năm 2015 còn treo với số tiền khoảng 1.117,12 tỉ đồng.

Theo Bộ Công Thương, các khoản chênh lệch tỉ giá theo hợp đồng mua bán điện còn treo năm 2015 và 2018 sẽ được xem xét hạch toán vào năm 2020 (phù hợp với Quyết định số 34/2017/QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016-2020).

Minh Chiến