Theo TTXVN, trước mắt, CMCTI sẽ sử dụng kênh truyền do EVNTelecom cấp để phục vụ việc kinh doanh dịch vụ thuộc dự án mở rộng hạ tầng viễn thông với công nghệ FTTx - Gpon nhằm đáp ứng tất cả các nhu cầu về dịch vụ viễn thông và giải trí đa phương tiện trên một đường kết nối duy nhất tại Hà Nội và TPHCM.

B.T.D