Ông Lê Minh Quốc – Chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cho biết HĐQT Eximbank vừa ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc với ông Cao Xuân Lãnh từ ngày 21-1, đồng thời giao Tổng giám đốc Eximbank phân công công tác phù hợp cho ông Lãnh tại bộ phận phát triển nguồn nhân lực thuộc Phòng quản lý nhân sự - Khối nguồn nhân lực.  Quyết định của HĐQT Eximbank không đưa ra lí do miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Cao Xuân Lãnh.

Ông Cao Xuân Lãnh
Ông Cao Xuân Lãnh

Với việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc với ông Cao Xuân Lãnh, ban điều hành của Eximbank còn lại 13 người, trong đó ông Trần Tấn Lộc là Quyền Tổng Giám đốc, còn lại là 12 Phó Tổng giám đốc.

Ông Cao Xuân Lãnh (sinh năm 1957) trước đây từng là Phó tổng giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), cuối năm 2013 ông chuyển về công tác tại Eximbank. Ngày 2-12-2013, HĐQT Eximbank bổ nhiệm ông Lãnh chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối Ngân quỹ- Hành chánh. Thời gian đó, ông Lê Hùng Dũng Chủ tịch Hội đồng Thành viên của SJC, đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT của Eximbank, kiêm luôn người đại diện vốn cổ phần của SJC tại Eximbank.

Ông Lê Hùng Dũng chính thức rời khỏi Eximbank vào kỳ Đại hội cổ đông bất thường của ngân hàng này vừa diễn ra hồi giữa tháng 12-2015. Ông Lê Minh Quốc, một thành viên độc lập được bầu thay thế ông Dũng làm Chủ tịch HĐQT Eximbank.

Thy Thơ