Hiện nay, HĐQT Eximbank gồm 9 thành viên. Tuy nhiên, do ông Cao Xuân Ninh, thành viên HĐQT, nộp đơn từ nhiệm nên số lượng thành viên HĐQT cụ thể sẽ do đại hội cổ đông bất thường năm 2016 quyết định. Ngoài ra, đại hội cổ đông bất thường năm 2016 của Eximbank cũng quyết định một số nội dung đã có trong chương trình đại hội cổ đông thường niên lần 2.


Ngày 2-8 tới đây, Eximbank sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2016

Ngày 2-8 tới đây, Eximbank sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2016

Trước đó, đại hội cổ đông thường niên lần 2 ngày 24-5 của Eximbank phải dừng lại vào phút chót vì ngân hàng phải trả lại khán phòng cho khách sạn đón tiếp phái đoàn Mỹ và không một nội dung nào được cổ đông thông qua.

HĐQT Eximbank cũng thống nhất chốt danh sách cổ đông vào ngày 9-6, để cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT và quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2016. Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử từ ngày 17-6 đến hết ngày 30-6.

Ngày 4-7, Eximbank sẽ nộp hồ sơ và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên HĐQT lên Ngân hàng Nhà nước để cơ quan này xem xét chấp thuận, trước khi tiến hành bầu cử tại đại hội cổ đông bất thường năm 2016.

Thy Thơ