Trong đó riêng quý IV có 308 DN kinh doanh lãi với tổng giá trị 5.020 tỉ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước, 51 DN có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ, tổng giá trị lỗ 330 tỉ đồng, giảm 77,5% so với cùng kỳ năm trước.

Qua đó cho thấy tình hình sản xuất, kinh doanh của các DN niêm yết có nhiều chuyển biến tốt hơn so với năm trước. Các DN thuộc ngành khai khoáng và dầu khí có kết quả kinh doanh tốt nhất với 22 DN kinh doanh có lãi, giá trị lãi đạt 1.444 tỉ đồng. Tiếp đến là ngành công nghiệp với 98 DN kinh doanh lãi 1.404 tỉ đồng, ngành tài chính có 24 DN lãi 851 tỉ đồng...

D.Trần