HĐQT Công ty CP Bóng đèn Điện Quang (mã chứng khoán DQC) vừa ban hành Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông trả nốt cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt.

Theo đó, tỉ lệ tạm ứng cổ tức là 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu DQC sẽ nhận được 1.500 đồng. Như vậy, theo tính toán, với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty CP Bóng đèn Điện Quang khoảng 32 triệu cổ phiếu, dự kiến, công ty này sẽ dự chi khoảng 48 tỉ đồng cho đợt chia cổ tức này.


Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa

Với gia đình Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, theo báo cáo quản trị năm 2016 của Công ty CP Bóng đèn Điện Quang, hiện gia đình bà đang nắm giữ tổng cộng 11,8 triệu cổ phiếu DQC. Với số lượng này, gia đình nữ Thứ trưởng chiếm 34,12% vốn điều lệ của Công ty CP Bóng đèn Điện Quang.

Riêng Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa hiện đang nắm gần 1,7 triệu cổ phiếu; chiến tỉ lệ 4,91% vốn điều lệ công ty.

Các thành viên còn lại cũng nắm giữ nhiều vị trí chủ chốt. Cụ thể, ông Hồ Quỳnh Hưng - em trai ruột của bà Thoa - là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Bóng đèn Điện Quang, sở hữu gần 2,52 triệu cổ phiếu DQC, tương ứng tỉ lệ 7,33% vốn điều lệ công ty này. Con gái lớn của bà Thoa là Nguyễn Thái Nga (sinh năm 1984), đang là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc sở hữu 4,12 triệu cổ phiếu DQC, tương đương 12,01% vốn điều lệ. Con gái thứ của bà Thoa là Nguyễn Thái Quỳnh Lê - Giám đốc Ban dự án, sở hữu 2,23 triệu cổ phiếu DQC, tương ứng 6,49% vốn điều lệ. Ngoài ra, mẹ ruột của Thứ trưởng Thoa là bà Trần Thị Xuân Mỹ cũng sở hữu trên 1,22 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,83% vốn điều lệ.

Như vậy, theo tính toán, trong đợt tạm ứng cổ tức này, gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa dự kiến sẽ thu về hơn 17,7 tỉ đồng.

Mới đây, vào tháng 2-2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng có công văn hoả tốc truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với thông tin báo chí nêu về tài sản của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa.

Công văn này gửi Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư. Cụ thể, Tổng Bí thư chỉ đạo các đơn vị trên phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, thanh tra, kết luận những nội dung các bài báo liên quan đến Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP Bóng đèn Điện Quang, trong năm 2016, công ty này đạt 1.035 tỉ đồng doanh thu thuần và 204,1 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế; tương ứng sụt giảm lần lượt 4,41% và 2,84% so với thực hiện năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu và lợi nhuận xuất khẩu giảm.

Tại Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông trả nốt cổ tức đợt 2 năm 2016 lần này, HĐQT Công ty CP Bóng đèn Điện Quang cũng đã thống nhất sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 29-4-2017 tại TP HCM, ngày đăng ký cuối cùng là 7-4-2017.

Trước đó, vào cuối năm 2016, công ty cũng đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 cho cổ đông cũng với tỉ lệ 15% bằng tiền mặt. Tổng mức chi trả cổ tức năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 công ty thông qua là 30%.

Ph.Nhung