Tại chợ An Lạc (quận Bình Tân), gạo trắng thường còn 8.000 đồng/kg, nếp 15.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng). Tuy nhiên, hàng nông sản thực phẩm về các chợ lẻ vẫn giữ nguyên giá.

N.Hải