Xăng dầu giảm giá “sốc” đêm giao thừa - Ảnh 1.

Xăng dầu giảm giá "sốc" đêm giao thừa

Theo đó, xăng E5RON92 giảm 515 đồng/lít còn 16.272 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 538 đồng/lít còn 17.603 đồng/lít, dầu diesel 0.05 S: giảm 1.092 đồng/lít với giá bán lẻ 14.909 đồng/lít, dầu hỏa giảm 818 đồng/lít còn 14.185 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 733 đồng/kg với giá bán lẻ ngoài thị trường không quá 13.275 đồng/kg.

Liên bộ Công Thương - Tài chính cho biết kỳ điều hành giá lần này đã chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu 550 đồng/lít đối với xăng xăng E5RON92: 550 đồng/lít.

Về thời gian điều hành giá xăng dầu lần này, liên bộ cho biết Chính phủ thống nhất kỳ điều hành giá xăng dầu kế tiếp sau kỳ điều hành ngày 21-12-2018 là kỳ điều hành ngày 1-1-2019 .

Đồng thời lấy ngày 1-1-2019 là thời điểm để tính chu kỳ điều hành giá tiếp theo theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3-9-2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Đây là kỳ điều hành thứ 6 liên tiếp giá xăng dầu giảm.

Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26-9-2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019. Như vậy, từ ngày 1-1-2019 , thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol) là 4.000 đồng/lít, dầu diesel là 2.000 đồng/lít, dầu hỏa là 1.000 đồng/lít, dầu mazut là 2.000 đồng/lít.
Minh Chiến