Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa cho biết, từ 15 giờ ngày 1-8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu sẽ giảm, chỉ có mặt hàng dầu hỏa tăng 7 đồng/lít. 

Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 377 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 316 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S tăng 26 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 53 đồng/kg.

Với mức giảm như trên, giá xăng E5RON92 bán ra thị trường không cao hơn 19.902 đồng/lít; Xăng RON95-III có mức bán lẻ là 20.919 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S có giá 17.023 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm xuống còn 15.927 đồng/kg.

Giá xăng dầu giảm nhỏ giọt hơn 300 đồng/lít - Ảnh 1.

Giá xăng, dầu giảm nhẹ từ 15 giờ ngày 1-8

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít; trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng RON95 và các loại dầu ở mức 500 đồng/lít.

Theo dữ liệu của cơ quan điều hành giá, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày gần nhất là 70,028 USD/thùng xăng RON92 (giảm 2,081 USD/thùng); 72,899 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,604 USD/thùng).

Tại kỳ điều chỉnh giá gần nhất vào ngày 17-7, xăng E5RON92 tăng 626 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 718 đồng/lít, dầu diesel 0.05S tăng 48 đồng/lít, dầu hỏa tăng 22 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 760 đồng/kg.

Tin-ảnh: Minh Chiến