Sau chu kỳ giảm giá xăng dầu (ngày 20-5), giá các mặt hàng này đã quay đầu tăng trở lại vào 15 giờ hôm nay 5-6.

Cụ thể, xăng RON 92 tăng 303 đồng/lít; xăng E5: tăng 283 đồng/lít; dầu diesel tăng 225 đồng/lít; dầu hỏa tăng 326 đồng/lít; dầu madut tăng 139 đồng/kg.

Sau khi tăng giá xăng dầu ở mức như trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: xăng RON 92 không cao hơn 17.366 đồng/lít; xăng E5 không cao hơn 17.154 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 13.485 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 12.118 đồng/lít; dầu madut không cao hơn 11.035 đồng/kg.

Bên cạnh việc điều chỉnh giá, liên bộ cũng yêu cầu giữ nguyên mức trích lập quỹ Bình ổn giá xăng dầu với các mặt hàng.

Thời gian điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu không muộn hơn 15 giờ ngày 5-6.

�

Ph.Nhung