Theo quyết định của Liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 3-1, giá xăng trong nước tiếp tục tăng.

Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 330 đồng/lít, có giá mới là 21.350 đồng/lít; xăng RON95 tăng 350 đồng/lít, có giá 22.150 đồng/lít. 

Tương tự, giá dầu hỏa tăng 600 đồng/lít, có giá 22.760 đồng/lít, dầu mazut tăng 110 đồng/kg lên 13.740 đồng/kg. Riêng dầu diesel giữ nguyên ở mức 22.150 đồng/lít.

Giá xăng dầu tiếp tục đồng loạt tăng từ 15 giờ ngày 3-1 - Ảnh 1.

Giá xăng tăng từ 15 giờ ngày 3-1

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ không trích lập Quỹ bình ổn giá với xăng E5RON92 và RON95; thực hiện trích lập quỹ với dầu diesel là 605 đồng/lít, dầu hỏa 200 đồng/lít, dầu mazut 100 đồng/kg.

Cơ quan điều hành giá cũng cho biết việc điều chỉnh giá xăng tăng ngày 1-1-2023 vừa qua là nhằm thực hiện Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu mỡ nhờn, thay thế Nghị Quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 6-7-2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, áp dụng từ ngày 1-1-2023 đến hết năm 2023.

Còn phiên điều chỉnh giá hôm nay là theo quy định tại Nghị định 95 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Theo đó, việc điều hành giá xăng dầu trong nước sẽ được Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện vào các ngày 1, 11 và 21 hàng tháng.

Minh Chiến