Liên bộ Công Thương - Tài chính cho biết giá xăng E5RON92 sẽ tăng 255 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 351 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 94 đồng/lít; dầu hỏa giảm 169 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 575 đồng/kg. 

Như vậy, giá bán mặt hàng xăng E5RON92 không cao hơn 19.507 đồng/lít, xăng RON95-III là 20.796 đồng/lít. Các mặt hàng dầu diesel 0.05S, dầu hỏa, dầu mazut có giá bán lần lượt là 15.963 đồng/lít, 14.968 đồng/lít và 11.942 đồng/kg.

Giá xăng tăng trở lại sau 2 lần giảm liên tiếp - Ảnh 1.

Xăng, dầu tăng giá từ 15 giờ ngày 15-11

Cơ quan điều hành giá thực hiện mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 và dầu diesel là 100 đồng/lít, xăng RON95 trích lập ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa trích lập ở mức 100 đồng/lít, dầu mazut trích lập ở mức 900 đồng/lít; đồng thời chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các loại xăng ở mức 250đồng/lít (kỳ trước không chi Quỹ Bình ổn).

Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày gần nhất có biến động tăng giảm đan xen và có sự khác nhau giữa các loại xăng dầu. Theo đó, giá các loại xăng xu hướng chung là tăng nhưng các loại dầu có xu hướng chung giảm.

Như vậy, đây là kỳ điều chỉnh tăng giá xăng dầu sau 2 lần giảm giá liên tiếp.

Vào kỳ điều hành giá gần nhất ngày 31-10, Liên bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh xăng E5RON92 giảm giá 218 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 350 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 166 đồng/lít, dầu hỏa giảm 121 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 299 đồng/kg.

Minh Chiến