Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) vừa có công văn gửi các doanh nghiệp (DN) và Sở tài chính đề nghị triển khai ngay các biện pháp tăng cường bình ổn thị trường thịt heo.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các DN kiểm soát chặt chẽ các yếu tố hình thành giá khi xây dựng phương án giá thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; rà soát, tính toán và có các giải pháp công nghệ, quản lý phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, giá bán sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; không điều chỉnh tăng giá bán thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi. DN sản xuất, kinh doanh vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá sẽ bị xử lý nghiêm và thu nộp vào ngân sách Nhà nước và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Các DN phải thực hiện điều chỉnh giảm ngay giá bán các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y khi các yếu tố chi phí đầu vào giảm giá và kê khai giá theo quy định. Ngoài ra, Bộ Tài chính khuyến nghị DN sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y khi bán sản phẩm ra thị trường cần có sự chia sẻ lợi ích với người tiêu dùng nhằm đảm bảo cân bằng, hài hòa lợi ích giữa người tiêu dùng và DN.

Đối với các Sở Tài chính, Bộ Tài chính đề nghị theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, rà soát, nắm tình hình cân đối cung cầu trên địa bàn để chủ động tham mưu trình UBND tỉnh có phương án kịp thời nhằm bình ổn thị trường ký kết các hợp đồng tiêu thụ heo thịt với các trang trại chăn nuôi. Trong đó có việc thực hiện Chương trình bình ổn thị trường tại địa phương...

T.Hà