Các doanh nghiệp xăng dầu cho biết từ 12 giờ trưa hôm nay (29-8), giá bán lẻ xăng RON 92 sẽ giảm 470 đồng/lít, dầu diesel giảm 160 đồng/lít, dầu hỏa giảm 180 đồng/lít.

Sau khi giảm giá với mức như trên, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu lần lượt như sau: Xăng RON 92 có giá 23.740 đồng/lít, dầu diesel là 21.930 đồng/lít, dầu hỏa là 22.070 đồng/lít.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có văn bản số 12143 gửi đến các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu về việc điều hành giá xăng, dầu phù hợp với diễn biến giá thế giới. Theo đó, Bộ Tài chính chỉ ra mức chênh lệch giữa giá bán lẻ và giá cơ sở các mặt hàng hiện nay như sau: Xăng RON 92 là 464 đồng/lít, dầu diesel là 151 đồng/lít, dầu hỏa là 173 đồng/lít. Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp điều hành giảm giá bán lẻ thấp nhất bằng mức chênh lệch nêu trên,

Đây là lần thứ tư liên tiếp giảm giá xăng kể từ thời điểm ngày 28-7 đến nay. Cụ thể, ngày 28-7 giảm 325 đồng/lít, ngày 7-8 giá xăng đã giảm 500 đồng/lít, ngày 18-8 giảm 600 đồng/lít. Sau lần giảm 470 đồng/lít hôm nay, tổng cộng mức giảm là 1.895 đồng/lít.

Ph.Nhung