Liên bộ Công Thương và Tài chính chiều 5-7 quyết định điều chỉnh giá xăng dầu theo đúng chu kỳ 15 ngày/lần.

Theo đó, giá xăng giảm ở mức 435 đồng/lít; riêng xăng E5 giảm 431 đồng/lít; dầu diesel tăng 122 đồng/lít; dầu hỏa tăng 285 đồng/lít; dầu madut tăng 110 đồng/kg.

Với mức điều chỉnh đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: xăng RON 92 không cao hơn 16.069 đồng/lít; xăng E5 không cao hơn 15.918 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 12.957 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 11.665 đồng/lít; dầu madut không cao hơn 10.776 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Bộ Tài chính cũng thay đổi mức thuế bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở đối với mặt hàng xăng dầu. Theo Bộ Tài chính, thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu quý III/2017 đối với xăng là 9,31%; dầu diesel 2,57%; dầu hoả 3,49%; dầu mazut 4,54%. Trước đó, quý II, thuế nhập khẩu bình quân gia quyền với xăng là 10,21%, dầu diesel là 1,18%; dầu hoả 0,07%; dầu madut 2,66%.

Liên bộ cũng yêu cầu nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

Thời gian trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu từ 17 ngày 5-7. Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu không muộn hơn 17 cùng ngày.

Trước đó, ngày 20-6, các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giảm khá sâu, mức 860 đồng/lít với xăng RON 92 và mức 650 đồng/lít với dầu diesel.

Ph.Nhung