Chiều nay, 4-8, được sự cho phép của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đã chính thức điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng liên quan.

Theo đó, giảm giá xăng RON 92 thêm 610 đồng/lít, từ mức giá bán lẻ hiện hành 15.300 xuống mức giá bán lẻ cho phép là 14.690 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 630 đồng/lít xuống mức giá 11.660 đồng/lít.

Dầu hoả giảm 370 đồng/lít xuống mức giá 10.295 đồng/lít.

Về Quỹ bình ổn giá xăng dầu, liên bộ yêu cầu giữ nguyên mức trích lập 300 đồng/lít đối với các mặt hàng.

Quyết định trên có hiệu lực từ 15 giờ ngày hôm nay, 4-8.

Trước đó, giá xăng đã giảm khá mạnh với mức 665 đồng/lít vào 15 giờ chiều ngày 20-7.

Ph.Nhung