Quyết định có hiệu lực cùng ngày.


	Lãi suất cho gói 30.000 tỉ đồng giảm còn 5% từ ngày 2-1

Lãi suất cho gói 30.000 tỉ đồng giảm còn 5% từ ngày 2-1

Theo đó, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2014 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở (gói 30.000 tỉ đồng) theo quy định tại Thông tư số 11 ngày 15-5-2013 là 5%/năm, thay cho mức 6% được áp dụng kể từ ngày 1-6-2013 đến nay.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có Thông tư 18 nới một loạt điều kiện để người dân và doanh nhiệp tiếp cận được gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Tuy nhiên, kết quả mang lại vẫn chưa đạt như mong muốn. Theo số liệu của Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước công bố, tính đến giữa tháng 12-2013, các ngân hàng thương mại đã ký hợp đồng cho vay đối với 11 doanh nghiệp với số tiền 1.127 tỉ đồng, trong đó giải ngân cho 6 đơn vị 205 tỉ đồng.

Với hộ gia đình và cá nhân, các ngân hàng cam kết cho 1.450 khách hàng vay số tiền 527 tỉ đồng từ gói 30.000 tỉ đồng. Trong đó, 1.436 khách hàng đã được giải ngân, với dư nợ 350 tỉ đồng.

Như vậy, tổng số tiền đã giải ngân sau gần 6 tháng triển khai gói hỗ trợ nhà ở là 555,7 tỉ đồng, tức chỉ chiếm khoảng 1,85% trong số 30.000 tỉ đồng.

Trước tình hình đó, một số ngân hàng thương mại và nhiều chuyên gia kinh tế cũng đã đề nghị điều chỉnh lãi suất, cùng điều kiện và cơ chế cho vay để gỡ vướng cho gói hỗ trợ này.

V.Vinh