Các giải pháp trên nhằm thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính thuế, phấn đấu đạt 90% số doanh nghiệp đã khai thuế qua mạng trên địa bàn tham gia nộp thuế điện tử trong năm 2015. Hiện TP HCM có 97% doanh nghiệp khai thuế qua mạng.

Nộp thuế điện tử nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Trong ảnh: Doanh nghiệp đến làm thủ tục thuế tại Cục Thuế TP HCM
 Ảnh: TẤN THẠNH
Nộp thuế điện tử nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Trong ảnh: Doanh nghiệp đến làm thủ tục thuế tại Cục Thuế TP HCM Ảnh: TẤN THẠNH

Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12-3-2015 của Chính phủ đã thông qua yêu cầu cải cách thủ tục hành chính thuế: giảm thời gian kê khai nộp thuế còn không quá 121,5 giờ/năm, tỉ lệ doanh nghiệp khai thuế qua mạng đạt trên 95% và tỉ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 90%.

T.Nhân