Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định bổ sung thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng.

Theo đó, Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam, cán bộ nghiên cứu cao cấp của Trường Harvard Kenedy thuộc Đại học Harvard, được bổ sung làm thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

Giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam làm thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng - Ảnh 1.

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam, vừa được bổ sung làm thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng - Ảnh: Đại học Fulbright Việt Nam

Thủ tướng quyết định bổ sung Tiến sĩ Trương Văn Phước, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, làm thành viên chuyên trách Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định 1120/QĐ-TTg, Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ được thành lập năm 2017 với 15 thành viên. Trong giai đoạn đầu thành lập, ông Vũ Viết Ngoạn, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, làm Tổ trưởng.

Đến tháng 12-2019, TS Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội được điều động, bổ nhiệm làm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng. Đến nay, sau khi bổ sung thêm 1 trường hợp nêu trên, Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng có 16 thành viên.

Tổ Tư vấn có nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các chiến lược, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển kinh tế trong trung hạn và dài hạn; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm.

Bên cạnh đó, phân tích, dự báo, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, các chiến lược, đề án, chính sách phát triển kinh tế; trên cơ sở đó tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Đồng thời, tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp, biện pháp ứng phó kịp thời với những biến động thất thường của tình hình kinh tế trong nước và quốc tế.

Tham gia ý kiến các báo cáo, đề án lớn về kinh tế của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thành có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, thiết kế và triển khai chính sách về tài chính và đầu tư công. Trước khi giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Fulbright, ông Thành công tác tại UBND TP HCM.

Hoạt động nghiên cứu của ông Thành tập trung vào ngân hàng, đầu tư công và phát triển cơ sở hạ tầng. Các nghiên cứu hiện tại và gần đây của ông Thành bao gồm huy động vốn cho cơ sở hạ tầng và sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng.

Tại Trường Fulbright, ông Nguyễn Xuân Thành giảng dạy các môn Nhập môn Chính sách Công, Phát triển Vùng và Địa phương, Thẩm định Đầu tư Công, Lãnh đạo trong Khu vực Công. Ông Thành cũng thường xuyên giảng dạy tại các chương trình đào tạo cao cấp ngắn hạn và tham gia đối thoại chính sách với các cơ quan nhà nước ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Xuân Thành nhận bằng Cử nhân kinh tế tại Đại học Delhi, Ấn Độ, bằng Thạc sĩ kinh tế và tài chính tại Đại học Warwick, Anh Quốc và bằng Thạc sĩ quản lý nhà nước tại Đại học Harvard, Mỹ.

Minh Chiến