Được sự chấp thuận của Liên bộ Tài chính- Công Thương, sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, từ 16 giờ hôm nay 20-4, giá dầu diesel được phép tăng 500 đồng/lít, đưa giá bán lẻ từ 9.970 đồng/lít lên 10.470 đồng/lít; ầu madut tăng 335 đồng/kg lên mức giá 7.560 đồng/lít.

Giá xăng các loại giữ nguyên như sau: xăng RON 92 14.940 đồng/lít, xăng E5 14.442 đồng/lít.

Mức trích lập quỹ bình ổn đối với các mặt hàng xăng, dầu tiếp tục giữ ở 300 đồng/lít.

Mức chi quỹ điều chỉnh như sau: xăng khoáng từ 800 đồng/lít xuống 639 đồng/lít; xăng E5 từ 830 đồng/lít xuống 672 đồng/lít; dầu diesel từ 1.017 xuống 56 đồng/lít và dầu madut ngừng sử dụng quỹ.

Trước đó, vào lần điều chỉnh giá ngày 5-4, xăng RON 92 được điều chỉnh tăng 518 đồng/lít, xăng E5 tăng 551 đồng/lít, các loại dầu giữ ổn định giá.

Ph.Nhung