Cục Thuế Hà Tĩnh vừa có báo cáo về tình hình thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2014. Theo đó, tổng thu ngân sách nội địa tính đến ngày 5-10 trên địa bàn toàn tỉnh đạt 2.935 tỉ đồng, bằng 48,4% so với dự toán năm được HĐND tỉnh giao, bằng 96% so với cùng kỳ.

Trong đó, nếu không tính nguồn thu của Tập đoàn Formosa thì thu ngân sách nội địa của tỉnh đạt 65% so với kế hoạch năm HĐND tỉnh giao và tăng 39% so với cùng kỳ.

Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết trong 9 tháng đầu năm 2014, ngành thuế địa phương này đã rất quyết liệt và có nhiều giải pháp chỉ đạo quản lý để khai thác có hiệu quả nguồn thu nhưng kết quả vẫn không đạt chỉ tiêu đề ra.

Nguyên nhân chính là do giảm thu lớn từ Tập đoàn Formosa. Cụ thể, nếu như trong 9 tháng đầu năm 2013, số thuế, phí bảo vệ môi trường Tập đoàn Formosa nộp là 1.299 tỉ đồng thì 9 tháng đầu năm 2014 chỉ là 492 tỉ đồng. Tổng cộng tập đoàn này đã hụt thu 807 tỉ đồng.

Trong khi đó, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên cả nước thực hiện 9 tháng ước đạt 57,26 ngàn tỉ đồng; lũy kế 9 tháng ước đạt 636 ngàn tỉ đồng, bằng 81,3% dự toán.

Th.Dương