Ngày 31-5, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định thu hồi 50,89 ha đất của Công ty HAGL và cho Công ty Cổ phần nông nghiệp NUTI thuê đất để tiếp tục đầu tư và chăm sóc cây hồ tiêu.


Quyết định thu hồi của UBND tỉnh Gia Lai

Quyết định thu hồi của UBND tỉnh Gia Lai

Theo đó, năm 2006, tại Quyết định số 264/QĐ-UBND, UBND tỉnh Gia Lai cho Công ty HAGL thuê 50,89 ha đất tại xã Ia Băng huyện Chư Prông và xã Gào, TP Pleiku. Năm 2011, HAGL được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thời hạn đến tháng 2-2042.

Ngày 11-5-2015, Công ty Cổ phần nông nghiệp NUTI có đơn đề nghị thuê lại diện tích trên.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công ty HAGL bàn giao lại toàn bộ diện tích đất trên cho Công ty Cổ phần nông nghiệp NUTI quản lý để đầu tư chăm sóc cây hồ tiêu.

Trước đó, UBND tỉnh Kon Tum cũng đã đã thống nhất thu hồi giấy chứng nhận đầu tư số 38121000171 cấp ngày 15-5-2015 và chấm dứt hoạt động Dự án trồng cỏ, nuôi bò thịt công nghệ cao của Công ty HAGL với lý do “Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án".

Tin-ảnh: Hoàng Thanh