Hải quan TP HCM lập tổ phản ứng nhanh chống ùn tắc tại cảng  - Ảnh 1.

Cảng Cát Lái đang ùn tắc

Theo đó, Tổ phản ứng nhanh thông quan hàng hóa phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid 19 có nhiệm vụ chỉ đạo tổng thể các chương trình, giải pháp nhằm duy trì thông suốt hoạt động quản lý nhà nước về hải quan, khai thông hàng hóa tại cảng trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tại Cục Hải quan TP HCM.

Tổ công tác này lãnh trách nhiệm phối hợp với các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, cá nhân tiếp nhận và tổng hợp thông tin nhằm hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ thủ tục hải quan; kết nối với các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan hải quan có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hải quan, đảm bảo thông quan nhanh nhất đối với các loại hàng hóa, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền hướng dẫn thủ tục hải quan quan trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, tham gia các Tổ hỗ trợ, phản ứng nhanh của UBND TP HCM, Ủy ban MTTQ TP HCM và các đơn vị khác để hỗ trợ, tư vấn và trực tiếp tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể xuất nhập khẩu trong việc tiếp nhận, thông quan hàng hóa phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngoài ra, tổ này cũng có nhiệm vụ làm đầu mối tiếp nhận, xử lý vướng mắc của các cơ quan doanh nghiệp thông qua số điện thoại đường dây nóng của Tổ, do ông Hoàng Hữu Trường, trưởng phòng Thanh tra – Kiểm tra, phụ trách (số điện thoại: 0907725991).

Tổ Thường trực chống ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc cục tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, giải pháp tạo thuận lợi thương mại đã ban hành nhằm duy trì thông suốt hoạt động quản lý nhà nước về hải quan, khai thông hàng hóa tại các cửa khẩu và địa điểm ngoài cửa khẩu thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan TP HCM.

Bên cạnh đó, tổ công tác này còn có nhiệm vụ tổng hợp khó khăn, vướng mắc liên quan để báo cáo, tham mưu, đề xuất lãnh đạo Cục các giải pháp cấp bách nhằm giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong thẩm quyền; báo cáo Tổng cục Hải quan và UBND TP HCM, đối với các trường hợp vượt thẩm quyền xử lý của cục.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch đưa ra các giải pháp để giải quyết các tồn đọng, vướng mắc phát sinh tại đơn vị, hạn chế tối đa ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu.

Tin, ảnh: Sơn Nhung