Chiều 5-10, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), tiếp tục ký công văn kiến nghị đến chủ tịch UBND TP HCM, đề xuất các giải pháp giúp TP tăng thu ngân sách nhà nước, vừa hỗ trợ cho doanh nghiệp bất động sản và người dân.

Theo đó, HoREA kiến nghị lãnh đạo TP HCM chỉ đạo tháo gỡ ngay các "ách tắc, vướng mắc" về tính tiền sử dụng đất các dự án nhà ở thương mại đã xây dựng xong nhưng chưa nộp hoặc đã "tạm nộp" tiền sử dụng đất, trong đó có dự án đã bàn giao nhà cho khách hàng. 

"Nếu khẩn trương giải quyết hồ sơ nộp tiền sử dụng đất của mấy chục dự án nhà ở thương mại nêu trên thì ngân sách nhà nước của thành phố sẽ có thể thu được hàng ngàn tỉ đồng" - ông Châu nhấn mạnh. Theo ông, nhiều chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại bị "ách tắc thủ tục" nên không thể huy động vốn. Chỉ 1 dự án tại quận 7, nếu được phê duyệt tiền sử dụng đất thì dự kiến ngân sách TP sẽ có thêm khoảng 1.500 tỉ đồng.

Ngoài ra, HoREA mong muốn UBND TP HCM chỉ đạo sớm giải quyết việc tính tiền sử dụng đất dự án, đồng thời đẩy nhanh công tác cấp "sổ đỏ" cho người mua nhà, trong đó có 10.020 người nước ngoài đã mua nhà tại TP, chiếm 81,2% tổng số người nước ngoài đã mua nhà trong cả nước, để có thêm tiền thu ngân sách.

Theo HoREA, TP HCM cần khẩn trương chỉ đạo xây dựng "Quy trình, thủ tục, cơ chế áp dụng các phương pháp xác định giá đất, thẩm định giá đất, xác định tiền sử dụng đất dự án nhà ở thương mại"; xử lý các trường hợp "ách tắc, vướng mắc" việc tính tiền sử dụng đất dự án nhà ở thương mại với các trường hợp cụ thể, thiết thực, đem lại lợi ích cho Nhà nước, cho người dân cũng như cho doanh nghiệp.

Chủ tịch HoREA còn đề nghị UBND TP HCM chỉ đạo khẩn trương ban hành "Quy trình đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại", gồm 4 bước, nhầm rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp. Trong đó, sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước thì doanh nghiệp được huy động vốn bán nhà ở hình thành trong tương lai, bán sản phẩm của dự án theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

HoREA kiến nghị TP ban hành "Quy định tiêu chí diện tích đất do Nhà nước giao đất để quản lý, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích nằm xen kẽ với phần diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, đủ điều kiện tách thành dự án độc lập".

Trong văn bản lần này, ông Lê Hoàng Châu tiếp tục kiến nghị UBND TP HCM chỉ đạo đẩy mạnh xã hội hoá đầu tư để thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Đặc biệt, TP HCM cần xem xét "giải toả cách tắc" cho các dự án bị thanh tra, kiểm tra, bị dừng triển khai thực hiện kể từ tháng 3-2017.

Theo HoREA, TP nên đẩy mạnh thực hiện chính sách về "nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua" và kiến nghị Chính phủ xem xét ban hành "Nghị quyết về Đề án phát triển nhà ở thương mại giá thấp" để đẩy mạnh việc phát triển "nhà ở thương mại giá thấp, nhà ở có giá vừa túi tiền". Có thể áp dụng các chính sách ưu đãi bằng khoảng 1/3, hoặc 1/2 mức ưu đãi nhà ở xã hội hiện nay để phát triển được các dự án nhà ở thương mại giá thấp có mức giá khoảng 20-25 triệu đồng/m2 tuỳ theo loại đô thị, cùng với chính sách nhà ở xã hội đề thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội về nhà ở cho đông đảo người có thu nhập thấp đô thị.

Tin, ảnh: Sơn Nhung