Theo đó, các nội dung sẽ được hỗ trợ gồm: đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ra nước ngoài; xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn quản lý tiên tiến; phát triển công nghệ áp dụng vào sản xuất, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp; xử lý khiếu nại về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu hàng hóa; đánh giá trình độ công nghệ...

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, chỉ đạo một trong những tiêu chí quan trọng để xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực là doanh số của doanh nghiệp phải đạt từ 300 tỉ đồng/năm trở lên.

D.Tuấn