HPS sẽ tiến hành thiết kế, mua sắm, xây dựng, tích hợp, kiểm thử và nghiệm thu các trang thiết bị điện cho giàn trên biển. HPS cũng sẽ cung cấp các máy phát điện chính và dự phòng, bảng điều khiển giàn đầu giếng và máy bơm hóa chất.

Khi hoàn thành và đạt tới sản lượng tối đa, mỏ dầu nằm trong bồn trũng Cửu Long ngoài khơi phía Nam Việt Nam này sẽ có thể khai thác tới 55.000 thùng dầu mỗi ngày. 
N.Anh