[Infographic] Chóng mặt với giá xăng - Ảnh 1.
Phương Nhung - A.Thanh