Infographic: Đại gia Trầm Bê thoát án? - Ảnh 1.

Infographic: Đại gia Trầm Bê thoát án? - Ảnh 2.

Infographic: Đại gia Trầm Bê thoát án? - Ảnh 3.

Đồ họa: Vương Fương Anh; dữ liệu: nhóm phóng viên