Sáng 1-4, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM, thông tin Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ban hành quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 31-3 về việc kéo dài thời gian hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM kể từ hôm nay (1-4) cho đến khi Thủ tướng quyết định mô hình hoạt động chính thức của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM được thí điểm thành lập tại Quyết định số 2349/QĐ-TTg ngày 5-12-2016 của Thủ tướng và được tiếp tục hoạt động theo Công văn số 11156/VPCP-TCCV 6-12-2019 của Văn phòng Chính phủ, Quyết định số 446/QĐ-TTg ngày 1-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Kéo dài thời gian thí điểm của Ban Quản lý ATTP TP HCM - Ảnh 1.

Nhân viên Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM kiểm tra nhanh thuốc bảo vệ thực vật tại Chợ phiên nông sản an toàn

Quyết định yêu cầu UBND TP HCM có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM; phối hợp với các bộ, ngành trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan.

Quyết định số 333/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND TP HCM và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, Quyết định số 333/QĐ-TTg giúp công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn TP HCM tiếp tục vận hành ổn định như lâu nay. Trước đó, khi tổng kết 6 năm hoạt động thí điểm của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM, cơ quan này đã đề nghị được thành lập Sở An toàn thực phẩm để thuận lợi hơn trong công tác quản lý nhưng chưa nhận được sự thống nhất cao từ các cơ quan chức năng liên quan. Do đó, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM tiếp tục hoạt động theo mô hình thí điểm ở năm thứ 7.

Tin- ảnh: Ngọc Ánh