Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VCP, cho biết hiện 90% nguyên liệu làm thuốc của VN phải nhập từ nước ngoài, trong khi VN đang có nguồn dược liệu thiên nhiên phong phú với 4.000 cây thuốc có thể chiết xuất nhiều tinh chất làm thuốc, phục vụ khám chữa bệnh trong nước và xuất khẩu.

Ng.Thạnh