Theo TS Đinh Duy Hòa, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính-Bộ Nội vụ, số đầu mối cơ quan Chính phủ đã giảm mạnh từ 38 còn 22 bộ, cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan thuộc Chính phủ. Đó là ưu điểm nổi bật qua 10 năm cải cách nhưng số đầu mối bên trong các bộ, các sở lại gia tăng ở mức độ không cần thiết do chúng ta đang lúng túng trong thiết kế bộ máy các bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Chính phủ, các cơ quan hành chính còn ôm đồm quá nhiều việc không nhất thiết phải làm, ví dụ việc dựng cổng chào dịp 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, mua máy bay mới của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam… đều xin ý kiến Chính phủ.

Theo CIEM, năng lực bộ máy và các công cụ của Chính phủ còn hạn chế nên mệnh lệnh hành chính vẫn được sử dụng rộng rãi như một công cụ điều hành chủ yếu, gây méo mó cơ chế vận hành của cả hệ thống Nhà nước, làm giảm hiệu lực, hiệu quả của pháp luật và giảm uy tín của Nhà nước.
Trong các đề xuất định hướng đổi mới và hoàn thiện Chính phủ, nhiều ý kiến đồng tình với việc giảm quy mô khu vực công, không duy trì quá nhiều doanh nghiệp Nhà nước ở cả cấp Trung ương và địa phương. 
T.Hà