Kiểm toán Nhà nước cần hơn 2.300 tỉ đồng xây trụ sở

Tin mới

17/01/2013 10:28

Theo báo cáo giải trình về việc bố trí đầu tư vốn xây dựng trụ sở gửi UBTVQH ngày 16-1, Kiểm toán Nhà nước cho biết, đơn vị này sẽ cần 2.396,8 tỉ đồng để đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở.Kiểm toán Nhà nước cần hơn 2.300 tỉ  đồng xây dựng trụ sở đến năm 2020

Đề án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước từ 2012 – 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt sẽ chia làm hai giai đoạn với tổng kinh phí 2.396,8 tỉ đồng. 

Trong đó giai đoạn 2012 – 2015 sẽ xây dựng trụ sở Kiểm toán Nhà nước Trung ương và 10 trụ sở khu vực với số vốn trên 2.156,8 tỉ đồng. Trong đó trụ sở cần số vốn lớn nhất là cơ sở hai tại Hà Nội với số vốn đầu tư 975 tỉ đồng. Sang giai đoạn hai tiếp tục xây dựng trụ sở làm việc với tổng số vốn 240 tỉ đồng.

Về nguồn vốn đầu tư, Tổng Kiểm toán Nhà nước Đinh Tiến Dũng đề nghị trích từ nguồn 2%. Trong 3 năm 2009 – 2011 số kinh phí Kiểm toán Nhà nước được trích 2% theo quy định là 208,5 tỉ đồng, trung bình mỗi năm 70 tỉ đồng. Số kinh phí Kiểm toán Nhà nước được Bộ Tài chính giao là 125 tỉ đồng, trung bình mỗi năm 42 tỉ đồng. Như vậy mỗi năm Kiểm toán được trích còn thiếu 28 tỉ đồng, đơn vị này đề nghị Bộ Tài chính cấp đủ số kinh phí được trích theo quy định. Ngoài ra khi thực hiện dự án Kiểm toán Nhà nước sẽ tiết kiệm 20% trên số được trích 2% để đầu tư cho các dự án, khoảng 14 tỉ đồng/ năm, trong 3 năm.

Kinh phí thứ hai được huy động từ nguồn kinh phí XDCB tập trung. Với dự kiến hàng năm Kiểm toán Nhà nước được cấp 85 tỉ đồng, mỗi năm, tổng số trong 3 năm là 255 tỉđồng. Nguồn kinh phí thứ ba được huy động qua kết quả kiểm toán hàng năm do Kiểm toán Nhà nước phát hiện tăng thêm cho NSNN 1.602 tỉ đồng trong 4 năm.  
Theo Nguyễn Dũng (Infonet)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN CÙNG MỤC
XEM
TIN MỚI