Ảnh chụp kỷ niệm chương bằng bạc của ngành than
Ảnh chụp kỷ niệm chương bằng bạc của ngành than

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ nhận được thông tin phản ánh việc Vinacomin chi tiêu vào việc đúc logo kỷ niệm ngày truyền thống thợ mỏ một cách lãng phí, gây dư luận không tốt trong cán bộ, công nhân ngành than. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Vinacomin kiểm tra việc này, báo cáo trung thực, chính xác chi phí cho việc làm quà tặng nêu trên và xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân có sai phạm.

Vinacomin báo cáo phương án tái cơ cấu, tiết kiệm chi phí, thực tế lượng than tồn kho và việc đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân mỏ. Kết quả thực hiện báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-12-2016.

B.Trân