Theo ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch VSSA, lượng đường tồn kho trong năm 2015 trên 600.000 tấn đang khiến giá đường giảm liên tục, kéo giá mía giảm theo.

VSSA cho rằng thời điểm cho phép nhập khẩu tốt nhất là tháng 8-2015, khi vụ mía đường chính đã kết thúc. Kiến nghị này xuất phát từ việc trước đó Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ cho nhập khẩu 50.000 tấn đường từ Lào vào Việt Nam với thuế suất 0%.

VSSA cũng kiến nghị nếu Chính phủ vẫn cho phép nhập khẩu 50.000 tấn đường thì số lượng này phải tính trong hạn ngạch 81.000 tấn trong năm 2015.

S.Nhung