Cụ thể, TPHCM kiến nghị Chính phủ xin ý kiến Quốc hội cho điều chỉnh hiệu lực thi hành Luật Thuế Thu nhập cá nhân và áp dụng kể từ ngày 1-1-2010. Đồng thời xử lý số thuế được dãn nộp (đến ngày 31-5-2009) theo hướng giảm 50% số thuế phải nộp cho đối tượng nộp thuế, vì theo thông tư của Bộ Tài chính, thuế dãn nộp chủ yếu là thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động (thu nhập từ đầu tư vốn, từ nhận thừa kế, quà tặng là không thường xuyên và không đáng kể). TPHCM cũng kiến nghị Chính phủ xem xét, quyết định kéo dài hơn thời hạn bù lãi suất theo quyết định của Chính phủ  đến hết tháng 12-2010 (thay vì chỉ trong 8 tháng – đến hết tháng 12-2009). Đối với các khoản vay ngắn hạn phát sinh trước thời điểm 1-  2- 2009 nhưng chưa đến hạn trả, kiến nghị Chính phủ cho hưởng hỗ trợ lãi suất vay như các trường hợp ký kết và giải ngân sau ngày 1-2-2009.


TPHCM kiến nghị Chính phủ kéo dài hơn thời hạn bù lãi suất cho doanh nghiệp. Trong ảnh: Sản xuất đồ gốm sứ xuất khẩu sang châu Âu. Ảnh: N.HỮU


Ngoài ra, TPHCM cũng kiến nghị Chính phủ cho phép các địa phương được chủ động chọn các nhà đầu tư có năng lực tài chính, có kinh nghiệm và uy tín để chỉ định thầu đối với các dự án có tổng mức đầu tư dưới 50 triệu USD hoặc tương đương; tránh trường hợp tranh giành dự án, thông thầu, bán thầu và gây nhiễu thông tin, làm ảnh hưởng không tốt đến môi trường đầu tư trên địa bàn.


Theo UBND TPHCM, triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn sản xuất - kinh doanh, đến nay các ngân hàng trên địa bàn đã giải ngân 24.450 tỉ đồng. Ngoài ra, tại TP, đã có 122 hồ sơ đăng ký vay vốn với tổng số vốn xin vay là 6.954 tỉ đồng; trong đó có 19 đơn vị đã được ngân hàng cho vay 1.055 tỉ đồng. Thống kê của UBND TP cho thấy từ cuối năm 2008 đến nay, trên địa bàn TP có 195 doanh nghiệp ngừng sản xuất, thu hẹp quy mô, giải thể, phá sản (trong đó có 71 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) với gần 27.000 lao động mất việc và trên 15.500  người thiếu việc làm (chủ yếu là số lao động từ các tỉnh đến TPHCM). Bên cạnh đó đã có 21.382 lao động mất việc tìm được việc làm mới, còn lại 5.019 người (19,01%) chưa có việc làm do ốm đau, thai sản, bản thân tự tìm việc làm mới hoặc về quê tìm việc làm khác.

Nên hạn chế giờ cao điểm sử dụng điện vào ban ngày


Liên quan đến quy định mới về giờ cao điểm sử dụng điện của Bộ Công Thương, TPHCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương nghiên cứu, điều chỉnh quy định về giờ cao điểm theo hướng tăng số lượng giờ cao điểm buổi tối, hạn chế giờ cao điểm vào ban ngày để giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng chi phí, tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Quý Hiền