Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 có công suất 1.200 MW với số vốn đầu tư gần 2 tỉ USD. Nhà máy nằm trong tổ hợp Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân, đặt tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Dự án được Chính phủ Việt Nam giao tổ hợp gồm 3 doanh nghiệp: Công ty Lưới điện Phương Nam Trung Quốc, Công ty Điện lực quốc tế Trung Quốc và Tổng Công ty Điện lực Vinacomin Power là chủ đầu tư theo hình thức xây dựng - vận hành - chuyển giao.

B.Long