NHNN cho biết nhận được nhiều thông tin phản ánh trên thị trường xuất hiện một số ngân hàng lách luật vượt trần lãi suất huy động USD (0%/năm) để thu hút ngoại tệ. Do đó, để bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng và ổn định thị trường tiền tệ, Thống đốc NHNN yêu cầu các ngân hàng phải nghiêm túc chấp hành các quy định hiện hành cũng như chỉ đạo của Thống đốc về lãi suất huy động, đặc biệt là huy động USD. Nghiêm cấm các ngân hàng thực hiện các biện pháp kỹ thuật để lách, vượt trần lãi suất huy động USD; nghiêm cấm cạnh tranh không lành mạnh trong huy động vốn.

NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm chỉ đạo về lãi suất huy động USD
NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm chỉ đạo về lãi suất huy động USD

NHNN cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại tăng cường kiểm tra, kiểm toán nội bộ, chủ động phát hiện những vi phạm về mức lãi suất huy động; chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý nghiêm người đứng đầu các chi nhánh, đơn vị trực thuộc để xảy ra vi phạm, không chấp hành các quy định và chỉ đạo của NHNN.

“Các tổ chức tín dụng xảy ra tình trạng vi phạm các quy định về lãi suất huy động sẽ không được không xem xét, chấp thuận đề nghị mở mới chi nhánh, phòng giao dịch, máy ATM, văn phòng đại diện, cung cấp dịch vụ mới hoặc triển khai nghiệp vụ kinh doanh mới; hạn chế, đình chỉ, tạm đình chỉ một hoặc một số hoạt động ngân hàng (nếu xét thấy cần thiết)” - văn bản của NHNN nêu rõ.

Ngoài ra, NHNN cũng yêu cầu các cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin và giám sát việc chấp hành lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng thuộc chức năng quản lý trên địa bàn. Đồng thời, xử lý nghiêm theo quy định đối với những trường hợp vi phạm, quy trách nhiệm cụ thể đối với cá nhân, tổ chức liên quan (nếu có).

T.Nguyễn