Chứng khoán tăng điểm thái quá

Có nhiều yếu tố tích cực hỗ trợ cho sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán và một phần trong đó đến từ sự lạc quan thái quá của các nhà đầu tư mới

Chứng khoán tăng điểm thái quá
Xem thêm