Theo đó, Công ty Liên doanh PetroMacareo được trao quyền khai thác dầu trong khu vực có diện tích 247,77 km2 với trữ lượng tại chỗ khoảng 36 tỉ thùng dầu. Sản lượng khai thác đỉnh dự kiến  200.000 thùng/ngày. Thời hạn hoạt động của công ty liên doanh là 25 năm và có thể gia hạn tối đa thêm 15 năm theo quy định của luật pháp Venezuela. Tỉ  lệ tham gia của các bên trong công ty liên doanh: PVEP (đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN) với 40% và CVP (đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela - PDVSA) với 60%.

N.Minh