Một trong những hoạt động trọng tâm được ban giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề ra là tiếp tục tham mưu xây dựng cho thành phố các chính sách thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong khu vực công; tham mưu cho thành phố thực hiện cơ chế ưu đãi về thuế, miễn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân cho các thành phần chủ chốt trong hệ sinh thái nhằm thu hút các dự án đầu tư cho đổi mới sáng tạo khu vực công.

Hoạt động này nhằm tiếp nối chương trình đổi mới sáng tạo trong khu vực công của TP HCM trong năm 2022. Trong năm 2022, thành phố kêu gọi các giải pháp, ý tưởng cải thiện hoạt động quản trị nhà nước trong lĩnh vực công và đã có 3 đơn vị là Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Thuế TP triển khai tìm kiếm giải pháp từ cộng đồng khởi nghiệp vào công tác quản lý, quản trị điều hành. Thành phố đã đặt hàng triển khai 134 nhiệm vụ khoa học công nghệ. Trên 60% là các nhiệm vụ ứng dụng trực tiếp tại các sở, ngành, quận, huyện, chủ yếu là chương trình nghiên cứu phục vụ quản lý và phát triển đô thị.

Về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Việt Dũng cho biết 5 năm trở lại đây, TP HCM liên tục tổ chức các cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đã thu hút hơn 2.000 dự án tham gia. Bên cạnh đó, khoảng 250 dự án được lựa chọn vào các chương trình ươm tạo vườn ươm. Các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP HCM đang tập trung vào huấn luyện, đào tạo; kết nối liên kết hệ sinh thái; ươm tạo các dự án khởi nghiệp…

Theo ông Dũng, dù TP HCM có số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhiều nhất nước nhưng số vốn thu hút đầu tư cho các startup vẫn rất thấp. Sở Khoa học và Công nghệ đang hướng đến các chương trình liên kết quốc tế nhằm kêu gọi nguồn vốn nước ngoài cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước. 

T.Nhân