Tỉnh Hậu Giang đã thu hoạch 1.500/77.439 ha lúa, trong đó một số nơi trồng lúa IR 50404 đạt năng suất từ 7,2-7,6 tấn/ha. Theo ông Nguyễn Thế Tự -  Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang - năm nay lúa IR 50404 trúng mùa nên đạt năng suất 7,2 tấn/ha, giá bán tại ruộng là 4.500 đồng/kg, còn lúa hạt dài từ 4.700-4.800 đồng/kg. “So với giá thành mà Bộ Tài chính công bố từ 3.238 - 4.276 đồng/kg, thì nông dân đã có lời” - ông Tự nói.

Nông dân Nguyễn Tấn Phong - người trồng lúa ở xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh - phấn khởi: “Tôi vừa thu hoạch hơn 1 ha lúa IR 50404 và bán cho thương lái giá 4.650 đồng/kg, lãi khoảng 30 triệu đồng/ha. Đối với lúa thơm, sau khi bán với giá 5.350 đồng/kg, gia đình tôi cũng có lời khoảng 3,5 triệu đồng/công đất”.

C.Linh