Theo TTXVN, máy bay này đang bay trên tuyến Ulanbato-Novosibirsk-Tiumen, vừa cất cánh từ sân bay Tolmachevo khoảng 20 km thì tổ lái phát hiện có dầu chảy ở động cơ thứ nhất. Ngay lập tức, tổ lái đã quyết định cho máy bay quay lại sân bay này. Máy bay đã hạ cánh an toàn và không có ai trên máy bay bị thương.

L.San