Máy có công suất 1.200 W, trọng lượng 4,6 kg, có nút điều chỉnh thời gian sấy. Giá khoảng 2,2 triệu đồng.
N.Hải